Home Entertainment …या नोकराला सलमान तर सोडा सलमानचे वडील देखील कामावरून काढू शकत नाही.