Home Interesting तळ्यात मासे पकडताना मासेमाराला सापडला पुरातन हंडा, त्यात होत्या अशा वस्तु की, पोलिसांनी लगेच घेतल ताब्यात…